Modell 1024

Hytte med stort oppholdsrom og luftig romvirkning. Hems over begge soverommene og kjøkkenet. Tak overbygg over del av terrasse og ved inngang.

PDF
Eiken 1024

DEL DETTE

Bebygd areal (BYA): 56,5 m²

Bruksareal (BRA): 50,2 m²

Grunnflate 1.etg (BTA): 49,6 m²

Golvareal 2.etg/hems: 15,3 m²

Antall soverom: 2 + disp

Største lengde: 8,7 m

Største bredde: 7,0 m

Mønehøyde fra topp golv: 4,5 m

Terrasse areal: 19,9 m²

Pris veggelementer: 510 195,-

Budsjettpris hytte: 1 130 695,-

Digital eller papir katalog?

Bestill gratis her