Modell 1024

Hytte med stort oppholdsrom og luftig romvirkning. Hems over begge soverommene og kjøkkenet. Tak overbygg over del av terrasse og ved inngang.

PDF
Eiken 1024

DEL DETTE

Bebygd areal (BYA): 56,5 m²

Bruksareal (BRA): 50,2 m²

Grunnflate 1.etg (BTA): 49,6 m²

Golvareal 2.etg/hems: 15,3 m²

Antall soverom: 2 + disp

Største lengde: 8,7 m

Største bredde: 7,0 m

Mønehøyde fra topp golv: 4,5 m

Terrasse areal: 19,9 m²

Pris veggelementer: 485 900,-

Budsjettpris hytte: 1 106 000,-

Digital eller papir katalog?

Bestill gratis her