Elementproduksjon siden 1994

Helt siden Eiken Hytter ble startet i ´94, har vi hatt egne lokaler for produksjon av veggelementer til våre hytter. Dette har vært ønskelig for å få god kontroll og kvalitet på leveransen, og kortere byggetid på byggeplass. Vi synes også det er viktig å lytte til snekkerne ute i feltet som setter sammen elementene våre, om eventuelle ønsker de måtte ha. Denne erfaringen gjør at vi har utviklet et godt kvalitetsprodukt vi er stolte av.

I tillegg synes vi det er flott å kunne være med å bidra med lokal videreforedling av materialer.

Fast ansatte

Vi har to fast ansatte i produksjonslokalet vårt som er drevne snekkere, og har full kontroll i elementproduksjonen. Det er mange detaljer som skal på plass, og siden veggene skal passe sammen på byggeplass, bygges veggene med millimeter-presisjon.

Miljøvennlig

Ved å produsere veggene ferdig i store vegg-seksjoner, blir det kortere byggetid, høyere effektivitet og mer miljøvennlig sammenlignet med å bygge alt sammen på byggeplass. Veggene blir også bygget i et tørt miljø, som minker faren for sopp og andre fuktrelaterte problemer og vanligvis brukes mindre energi på å tørke ut bygget på byggeplass.

Det blir både mindre søppel, svinn og kapp på byggeplass, noe som er bra for miljøet. For eksempel kjøres materialkapp fra produksjonen i retur til et lokalt sagbruk, hvor det blir brukt til biobrensel.

Tørre omgivelser

Få garantert tørre elementer fra produksjonen!
Veggseksjonene pakkes godt, og blir oppbevart under tak.

Flere fordeler

Ved å levere veggene i store vegg-seksjoner, blir veggene stort sett montert på en dag. Dette gjør også at taket blir montert raskere og bygget blir beskyttet mot vær og vind. Man får man et raskere tett bygg. Spesielt i fjellet med en forholdvis kort og intens periode uten frost og snø er det store fordeler med kortere byggetid på utvendig bygg, men fordeler med veggelementer er det uansett hvor man bygger.

Dette sparer også kostnad for snekkerne på byggeplass, noe som gjør både totalkostnaden og fremdriften for prosjektet mer forutsigbar.