Budsjettpris baseres på våre erfaringstall og avtaler vi har med våre samarbeidspartnere.
Prisene kan variere fra byggeplass til byggeplass, dvs hvor i landet det skal bygges.
Eksakt pris kan du få ved å ta kontakt med Eiken Hytter.
Grunnarbeid, fundament, tilkoblingsavgifter til vann/avløp/strøm, byggestrøm og søppelcontainer kommer i tillegg.