Eiken Hytter er representert på mini hyttemesse på Stordalen Fjellstove 15. – 17. april.
Kontaktperson: Gunnar Trædal – 415 18 241

Se mer på www.stordalenfjellstove.no/hyttemesse-15-17-april/