Oppdatert prisliste

Vi har idag – 06.02.2023, justert prisene ned på våre modeller.
I media har det vært snakk om store nedganger i prisene på trelast. Hvorfor er det ikke kraftigere fall i pris på byggesett?
Det er slik at et fall i trelastprisene ikke nødvendigvis vil medføre et tilsvarende fall i byggesettet.
Vi vil forsøke å forklare litt:

Et byggesett består av mange forskjellige varer og komponenter. Det er til dels store forskjeller i prisutviklingen på varene.
Trelasten utgjør en viss prosentvis andel av et byggesett og andre byggevarer fortsetter å stige.
Dette gjelder for eksempel vinduer, dører, plateprodukter, takpapp, isolasjon og metall.

Eksempel:  Ta utgangspunkt i et byggesett til 1,5 million kroner. Omtrent 20% av dette byggesettet utgjør trelast.
Hvis trelastprisene faller 30%, vil dette utgjøre 30% av 300 000,- (verdien av trelasten) i byggesettet.
Dette gir et prisfall på 90 000,- for byggesettet totalt. Men om øvrige varer stiger ca. 7,5% vil denne nedgangen være spist opp.
Det er dette som gjør at indeksene ikke følger i samme størrelsesorden som det nyhetsbildet gir inntrykk av for trelast.

Eiken Hytter sine kontrakter, priskorrigeres i henhold til SSB’s indeks. Statistisk Sentralbyrå har bred erfaring til å sammenfatte prisendringer i byggebransjen, og er et uhildet organ.
Det er også alminnelig akseptert at SSB gir gode indikasjoner på prisendringer i samfunnet. Om prisene går ned eller opp vil dette medføre fradrag/tillegg i pris tilsvarende det indeksen viser.

Vi har ikke justert prislisten siden april 2022. I følge SSB har prisene i denne perioden økt 3,4% til sist kjente indeks som er desember 2022.
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/byggekostnadsindekser/statistikk/byggjekostnadsindeks-for-bustader  (Einebustad av tre, kun materialer).

Som sagt har vi istedenfor en økning i prislisten fra april 2022 til februar 2023, klart – takket være gode samarbeidspartnere – å senke prisene på våre modeller, i motsetning til det SSB sin prognose viser.
Framover ser vi at å spå prisutviklingen er utfordrende, men mest sannsynlig en flat utvikling på kort sikt. Men husk: Du som kunde er ivaretatt ved at indekser benyttes begge veier også ved prisnedganger.
Vi baserer våre avtaler på det verktøyet som ligger åpent og tilgjengelig for alle.

PS. Du kan selv når som helst gå inn på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå, finne byggekostnadskalkulatoren og legge inn tall som gir deg svar på prisutviklingen som den har vært.